Back to Top
Złoto: 9405.15 PLN   Srebro: 120.11 PLN USD: 3.90 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Marcin Sawaniewicz, Katalog Trajaków Malborskich Zygmunta III Wazy

Rzeszowski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.
zobacz inne produkty

Słowem wstępu:

Mennica malborska pracowała stosunkowo krótko w okresie Polski

Królewskiej. Jej działalność zapisała się mocnym akcentem w historii polskiej
numizmatyki. Emitowano tam monety w czasach panowania trzech władców
Polski: Stefana Batorego, Zygmunta III i Jana II Kazimierza. Współczesny
numizmatyk, pragnący posiadać monety bite pod stemplem Stefana Batorego,
może jedynie pokusić się o szelągi, ponieważ inne nominały są bardzo rzadkie,
co oczywiście przekłada się na ich cenę. Dopiero okres Zygmunta III Wazy
dostarcza większe pole do kolekcjonowania. W latach 1592-1601 mennica
pracowała z większą intensywnością, a na dużą skalę były tłoczone trojaki oraz
szóstaki.
 
Monety malborskie stanowią niewielką część całej historii polskich
trojaków, jednakże są ważnym elementem numizmatyki ze względu na jakość
ich bicia. Miało to związek z wynalazkiem Hanusza Sztypla, kierownika mennicy
książęcej w Królewcu, który skonstruował maszynę menniczą. Wytłaczała ona
monety za pomocą dwóch obracających się w przeciwnych kierunkach walców,
między którymi przesuwano pasek blachy monetarnej. Dzięki prasie walcowej
znacznie zwiększyła się jakość i wydajność produkcji monet. Trojaki malborskie
charakteryzuje doskonała czytelność, powtarzalność bicia, artyzm wykonania
oraz charakterystyczne znaki dzierżawcy i mincmistrza mennicy: pierścień i
trójkąt.
 
Do tej pory brakowało nowej publikacji poświęconej trojakom tłoczonym
w mennicy malborskiej. Ostatnie opracowanie zajmujące się tym tematem to
„Katalog trojaków polskich” Tadeusza Igera wydany w Warszawie w 2008 roku.
Zawarte są w nim jedynie podstawowe odmiany i warianty stempli trojaków
malborskich.
 
Wykorzystując wiedzę zdobytą w ciągu wieloletnich badań trojaków
malborskich, autor opracował katalog, który w szczegółowy sposób opisuje ich
odmiany i warianty stempli oraz przykłady błędów przy ich identyfikacji. Praca
ilustrowana jest bogatą ilością zdjęć o dużej rozdzielczości, co w znacznym
stopniu ułatwia kolekcjonerom przypisanie monety do danej odmiany czy
wariantu.
 
Pozycja ta skierowana jest przede wszystkim do osób zbierających trojaki
malborskie, ale także do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w
tematyce historii polskiej numizmatyki.


Ilość: 25
Stan:
Nr pozycji: 1354035

Cena: 79

+ Do koszyka