Back to Top
Złoto: 9445.79 PLN   Srebro: 112.60 PLN USD: 4.03 PLN   EUR: 4.29 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Zakup produktów złotych:

W przypadku zakupu złota (zarówno w sztabkach, jak i w monetach) poprosimy Państwa o wypełnienie formularza (przesłanego na Państwa adres email po zakupie) i odesłanie go mailowo (Ustawa prawo dewizowe oraz ustawa o podatku od towarów i usług). Nieprzesłanie wypełnionego formularza w ciągu 24 godzin skutkować będzie anulowaniem zamówienia.


Zakup produktów powyżej wartości 15 000 eur:

W przypadku zakupu produktów o wartości powyżej 15 000 eur  - zakup taki podlega raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W związku z tym przy zakupach, przekraczających tę kwotę - są Państwo zobowiązni do przesłania skanu dokumenty tożsamości w formie zabezpieczonej np. 7-zip.Prawo odstąpienia od umowy
:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę tj. Złota Uncja Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra, info@zlota-uncja.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy nie ma zastosowania przy zakupie produktów, których cena podlega wahaniom i jest zależna od cen na rynkach finansowych (art. 38, par. 1, punkt 2 - Prawa konsumenta) m.in. są to produkty wykonane ze srebra i złota, takie jak monety, sztabki.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres
Złota Uncja
Sp. z o.o.,
Al. Wojska Polskiego 21,
58-500 Jelenia Góra

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktów) wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.


 

 

Załącznik numer 2 do regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).


 

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

- Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy_______________________________________________________________

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów): __________________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów) __________________________________________________________

- Data __________________________________________________________________________


 

(*) Niepotrzebne skreślić
Załącznik numer 3 do regulaminu - Formularz Identyfikacji Klienta

Formularz identyfikacyjny Klienta

 

 • Imię i nazwisko.......................................................................................................*

 • Obywatelstwo.........................................................................................................*

 • Numer PESEL........................................................................................................*

 • Seria i numer dokumentu tożsamości

  ................................................................................................................................*

 • Adres zamieszkania................................................................................................*

  .................................................................................................................................

 • Nazwa firmy, NIP i adres wykonywania działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców) ..............................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

.........................................
(Podpis)

 

Nr dokumentu, którego dotyczy transakcja (wypełnia kasjer)...............................................

..............................................................................................................................................

* Pola obowiązkowe do uzupełnienia