Back to Top
Złoto: 8152.12 PLN   Srebro: 90.39 PLN USD: 4.68 PLN   EUR: 4.77 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed dokonaniem zakupu – pozwoli to na uniknięcie wielu nieporozumień. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W sprawach niejasnych, wątpliwych, szczególnych – prosimy o kontakt pod nr 663-663-366, lub mailem dom.monet@wp.pl  przed dokonaniem zakupu. Na pewno się dogadamy.

Oto nasze zasady:

Regulamin

1.      Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).


 
2.      Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie są oryginalne, chyba że w opisie podane jest inaczej.


 
3.      Opis stanu zachowania jest naszą subiektywną oceną. Zdjęcia przedstawiają dany przedmiot, chyba że w opisie podane jest inaczej.


4.      Do każdego zamówienia na życzenie klienta dołączona będzie faktura VAT Marża. O jej wystawieniu należy poinformować nas niezwłocznie po zakupie.

5.      Kupujący zobowiązuje się uregulować należność nie później niż 7 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym złożono zamówienie. Chyba, że strony ustalą to inaczej, przed złożeniem zamówienia

6.       Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego. 

7.       Klient ma prawo zmienić lub anulować zamówienie tylko w przypadku, gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana. Zmianę lub anulację zamówienia klient powinien potwierdzić mailem na adres dom.monet@wp.pl.

8.      Każdy przedmiot można zwrócić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania go, w nienaruszonym stanie. Przedmiot należy odesłać razem z fakturą lub paragonem. Koszt przesyłki w takim wypadku pokrywa kupujący.
 

9.      DOM MONET wysyła przedmioty za granicę. Chyba, że w aukcji konkretnego przedmiotu umieszczono zastrzeżenie, że tego nie zrobi.

10.   Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej,

11.  Za zaginione przesyłki firma odpowiada do wysokości ubezpieczenia określonego przez Pocztę Polską lub inną firmę zajmującą się dostarczaniem przesyłek.

12.  Koszty przesyłki pokrywane są w całości przez Kupującego.
 

 13.   DOM MONET zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

  14. DOM MONET zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zlecenia, jak i samego faktu jego wykonania. Z wyjątkiem sytuacji szczególnych, gdzie przepisy prawa polskiego nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.