Back to Top
Złoto: 6963.58 PLN   Srebro: 91.87 PLN USD: 3.94 PLN   EUR: 4.57 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Nie wysyłam przesyłek na inny adres niż podany w formularzu zakupu.

 

Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Handlowo-Usługowa "Martin" (dalej zwaną FHU Martin) Marcin Przewoźnik. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Jaworznie pod numerem 17951

2. Firma FHU Martin posiada tylko i wyłącznie sklep internetowy. Firma FHU Martin nie posiada fizycznie sklepu numizmatycznego.

3. Adres do korespondencji: FHU Martin, ul. Piłsudskiego 44/7, 43-609 Jaworzno

4. Korzystanie z oferty FHU Martin oznacza akceptację niniejszego regulaminu

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

6. Oferta ważna do wyczerpania zapasów asortymentu.

7. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883)

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego

Zwroty i reklamacje

1. Nabywca ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Nabywca może wykonać powyższe uprawnienie jedynie w przypadku, gdy Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sprzedający zwraca cenę zapłaconą przez Nabywcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

2. Nabywca ma prawo złożyć reklamację zamówionych produktów. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia do firmy FHU Martin stosownego oświadczenia na piśmie na adres pocztowy lub w postaci elektronicznej. W takim przypadku firma FHU Martin - po uprzednim sprawdzeniu stanu odesłanego towaru - zwróci nabywcy w całości koszt zakupu towaru, za którą klient go nabył. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu. Wraz z powyższym oświadczeniem nabywca ma obowiązek przesłać stosowny dowód zakupu. Sklep zobowiązuje się do udzielenia Nabywcy odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru. Za datę otrzymania reklamowanego towaru przyjmuje się dzień, w którym towar ten zostanie dostarczony do Sklepu. 3. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, to FHU Martin zobowiązuje się do dostarczenia nowego produktu lub zwrotu kosztów zakupu

3. W przypadku zwrotu towaru koszty przesyłki nie są pokrywane.