Back to Top
Złoto: 9516.81 PLN   Srebro: 124.77 PLN USD: 3.92 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

 

  1. Właścicielem serwisu internetowego MonetyDawne.pl jest firma RONDO Grzegorz Garczyński, NIP 8531231920, zwana dalej “MonetyDawne”.
  2. Sklep Numizmatyczny MonetyDawne, dostępny na portalu Numimarket.pl umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Internetu.
  3. Firma MonetyDawne nie prowadzi sprzedaży falsyfikatów – każdy przedmiot zakupiony w naszym sklepie jest objęty dożywotnią gwarancją oryginalności.
  4. Opisy i zdjęcia oferowanych przedmiotów są przedstawiane w dobrej wierze i zgodne ze stanem faktycznym. MonetyDawne zastrzega sobie prawo do niezamierzonych pomyłek w ich treści.
  5. Wszystkie ceny podane w sklepie MonetyDawne są wyrażone w PLN i są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są widoczne w zakładce “KOSZTY WYSYŁKI”.
  6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione przedmioty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Brak finalizacji lub ustalenia terminu płatności skutkuje anulowaniem zamówienia.
  7. Każdy zamówiony przedmiot można zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przedmiot należy odesłać w stanie nienaruszonym wraz z fakturą lub paragonem. Koszt odesłania produktów ponosi Klient.
  8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od sklepu MonetyDawne, sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz zwróci należną kwotę.
  9. W przypadku zaginięcia przesyłki, MonetyDawne odpowiada do wysokości ubezpieczenia określonego przez Pocztę Polską lub inną firmę kurierską.
  10. Zakup w sklepie MonetyDawne oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 

 

Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zakupionego przedmiotu w sklepie MonetyDawne w przypadku otrzymania innego przedmiotu, jego niezgodności z opisem lub uszkodzeń powstałych w transporcie.
Reklamację można zgłosić w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@monetydawne.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe, numer zamówienia, opis wady lub niezgodności oraz żądanie dotyczące sposobu rozwiązania reklamacji (np. wymiana produktu, zwrot pieniędzy).
Po otrzymaniu reklamacji MonetyDawne potwierdzi jej otrzymanie i przekaże informacje dotyczące dalszego postępowania w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. MonetyDawne zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, termin ten może zostać przedłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, MonetyDawne podejmie działania zgodnie z żądaniem Klienta, takie jak wymiana uszkodzonego produktu na inny lub zwrot pieniędzy.
Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, MonetyDawne przekaże Klientowi uzasadnienie decyzji. W przypadku braku porozumienia między Klientem a MonetyDawne w sprawie reklamacji, strony mogą skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż.