Back to Top
Złoto: 9405.15 PLN   Srebro: 120.11 PLN USD: 3.90 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

 

REGULAMIN  

(obowiązuję od dnia 22.05.2023 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 2. Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie są oryginalne, chyba że w opisie podane jest inaczej.
 3. Opis stanu zachowania jest naszą subiektywną oceną i oparta jest na wieloletnim doświadczeniu oraz ogólnoprzyjętym światowym systemie oceniania numizmatów.
 4. Zdjęcia przedstawiają dany przedmiot, chyba że w opisie podane jest inaczej. 
 5.  Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie Sklepu internetowego, jak również zastosowanych rozwiązań, grafik i zdjęć Towarów na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody ACOIN SP.Z.O.O, jest zabronione.
 6. Do każdego zamówienia na życzenie klienta dołączona może być faktura VAT Marża.   
 7.  Ze względu na uzależnienie cen inwestycyjnego złota, srebra, platyny i palladu, a także walut, od zmian na rynku finansowym, zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 1 godziny od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 8. CENA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH MOŻE SIĘ ZMIENIĆ JEŚLI ZAMOWIENIE ZŁOŻĄ PAŃSTWO POZA GODZINAMI PRACY SKLEPU.                 

 

 

POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

Ogólne zasady

1.1. Niniejsza polityka zwrotów określa zasady i warunki dotyczące możliwości zwrotu towaru zakupionego zarówno w sklepie internetowym jak i stacjonarnym.

1.2. Klient ma prawo do zwrotu towaru w określonym terminie i zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Warunki zwrotu

2.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu.

2.2. Towar musi być zwrócony w nienaruszonym stanie, kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

2.3. Jeżeli towar został dostarczony w uszkodzonym lub niekompletnym stanie, Klient ma prawo do zwrotu w terminie 30 dni od daty zakupu.

Procedura zwrotu

3.1. Aby złożyć zgłoszenie zwrotu, Klient powinien skontaktować się z obsługą Acoin Numizmatyka za pomocą formularza kontaktowego, e-maila lub telefonicznie.

3.2. W zgłoszeniu zwrotu należy podać informacje dotyczące zamówienia, danych osobowych oraz przyczyny zwrotu.

3.3. Po otrzymaniu zgłoszenia, obsługa Acoin Numizmatyka skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.

3.4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba że zwrot dotyczy wadliwego towaru lub błędu ze strony obsługi Acoin Numizmatyka.

Zwrot środków

4.1. Po otrzymaniu zwróconego towaru i potwierdzeniu jego zgodności ze stanem pierwotnym, Acoin Numizmatyka dokona zwrotu należności w terminie 14 dni.

4.2. Zwrot środków będzie dokonany przy użyciu takiej samej metody płatności, jaką Klient użył do zakupu, chyba że będzie ustalono inaczej.

Wyjątki od prawa do zwrotu

5.1. Niektóre produkty, takie jak monety o szczególnym znaczeniu historycznym lub unikalne przedmioty kolekcjonerskie, mogą być wyłączone spod prawa do zwrotu ze względu na ich charakter.

Reklamacje

6.1. W przypadku wadliwego towaru, Klient ma prawo do reklamacji w terminie 30 dni od daty zakupu. Obsługa Acoin Numizmatyka podejmie działania mające na celu naprawę lub wymianę produktu na wolny od wad.

Niniejsza polityka zwrotów obowiązuje od 22.05.2023 r. 

 

WYSYŁKA

 1. Monety wysyłamy do poniżej wymienionych krajów: 

 

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

 

 1. Zamówiony towar wysyłamy do Państwa za pośrednictwem:

 

Firmy kurierskiej FEDEX

- Wysyłka krajowa: 25 zł ( ubiezpieczenie standardowe)

-Wysyłka krajowa: 30 zł ( ubiezpieczenie maksymalne) 

- Wysyłka krajowa gabarytowa : 37 zł 

- Międzynarodowej - indywidualnie

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy.
 2. Koszty przesyłki pokrywane są w całości przez Kupującego.
 3. Za zaginione przesyłki firma odpowiada do wysokości ubezpieczenia określonego przez Pocztę Polską lub inną firmę zajmującą się dostarczaniem przesyłek.

 

! W momencie odbioru paczki należy bezwzględnie sprawdzić stan zewnętrzny opakowania przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie jest uszkodzone (rozdarte) lub zdeformowane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół w obecności pracownika firmy kurierskiej bądź w placówce pocztowej!

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ACOIN SP.Z.O.O z siedzibą w Warszawie ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (Sprzedawca, dalej również jako: Administrator).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych ACOIN SP.Z.O.O pisząc na adres: acoin.waw@gmail.com, listownie pisząc na nasz adres spółki.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu. W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000,00 euro zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Administrator przetwarza również dane osobowe znajdujące się w dowodzie osobistym Klienta, którego skan przy takich transakcjach powinien zostać przekazany Administratorowi (tj. numer PESEL, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości wraz z datą wydania i datą ważności, organ wydający dokument, obywatelstwo, wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć).
 4. ACOIN SP.Z.O.O,  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizowanym zleceniem jak również sam fakt jego wykonania, wyłączając wszelkie uregulowania prawa polskiego, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek ujawnienia tych danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację powyższego Regulaminu.

 

 

 

Klauzula RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ACOIN SP.Z.O.O z siedzibą w Warszawie ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień, obsługi klienta oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie realizacji zamówień (np. firmy kurierskie).
 5. Dane osobowe Klientów przechowywane są w bezpieczny sposób i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.
 6. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz spełnienia obowiązków prawnych.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Niniejsza klauzula RODO ma zastosowanie od 22.05.2023 i obowiązuje do odwołania.