Back to Top
Złoto: 9455.06 PLN   Srebro: 115.13 PLN USD: 3.94 PLN   EUR: 4.29 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

 

  § 1

 

[Warunki korzystania ze sklepu]

 

 

 

1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na produkty numizmatyczne – banknoty, monety, papiery wartościowe itp. przedstawione na stronach sklepu www.numimarket.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie opisy, zdjęcia i informacje dodatkowe dotyczące prezentowanych pozycji są przedstawiane w celu jak najlepszego opisania dedykowanych pozycji. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek w ich treści nie wynikających z celowego działania lub chęci zatajenia stanu faktycznego. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika co do wiarygodności opisu lub autentyczności zakupionych pozycji, Użytkownik ma prawo do wniesienie reklamacji lub zwrotu zakupionych walorów.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.numimarket.pl 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Ceny wszystkich produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Wszystkie produkty są produktami oryginalnymi, kolekcjonerskimi.

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.numimarket.pl . Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu, prośbą o potwierdzenie oraz dalszych krokach w celu finalizacji zamówienia.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu środków finansowych na konto sklepu. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym, w walucie polskiej lub przelewem walutowym po wcześniejszej informacji ze strony kupującego. Termin realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania wpłaty wynosi z reguły od 1 do 3 dni roboczych. Jesli termin jest inny od przyjętego te informację będą zawarte w ofercie danego przedmiotu.

  7. Sklep Poland Collections nie wysyła zakupionych towarów za pobraniem na terenie Polski lub za granicę. Nie wysyłamy również zamówień w części opłaconych - klient zobowiązany jest do wpłacenia całości wartości zamówienia czyli kwoty za zamówiony przedmiot oraz kwoty za wybraną metodę dostawy. 

 8. Za zamówione pozycje Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty według ustalonego sposobu płatności, najpóźniej w terminie 5 dni*(z wyłączeniem jak niżej) roboczych od daty złożenia zamówienia (wg daty wpływu środków na konto sklepu).

 

Przy zmówieniu złotych monet kolekcjonerskich, złotych monet bulionowych złotych sztabek, srebrnych monet buliownowych oraz inwestycyjnych czas zapłaty wynosi 1 dzień.

 

  Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione ze sklepem na piśmie bądź potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej przed upływem powyższego terminu.

10. Zamówione pozycje niezapłacone w terminie wskazanym w pkt. 8 powyżej, zostaną ponownie wystawione do sprzedaży a zamówienie zostanie anulowane.

11. Sklep Poland Collections Mateusz Pacyna zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień od klientów nie stosujących się do postanowień niniejszego regulaminu.

12. Sklep Poland Collections Mateusz Pacyna zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia kupujących w przypadku braku dostawy od podmiotów zewnętrznych lub zmiany wcześniej ustalonej ceny jednostkojowej na niekorzyśc sklepu Poland Collections jak i odbiorców końcowych zwanych wcześniej kupującymi.

 

§ 2
[Reklamacje]

 

 

 

1. Wszelkie przypadki reklamacji powinny być zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego bądź specjalnego Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie sklepu,

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko,/firmę, Login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności i przyczyny powstania reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania

4. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Administrator zawiadomi Użytkownika pisemnie, pod adresem poczty elektronicznej, podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W razie uznania reklamacji, produkt zwrócony przez Użytkownika nie może być uszkodzony. Z uwagi na to, że oferowane w sklepie produkty są produktami kolekcjonerskimi, zwracany produkt musi być przekazany w stanie niezmienionym i nienaruszonym oraz zapakowanym w sposób umożliwijący bezpieczny transport.

6. W przypadku uznania reklamacji zwrot środków finansowych zostanie dokonany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego, z którego nastąpiła wpłata.

7. Jeśłi kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Reguluje to artykuł 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017r. Dlatego uprzejmie prosimy o rozsądnie przemyślenie decyzji zakupowej. 

9. Zwracamy uwagę iż, monety bulionowe oraz sztabki metali szlachetnych ( monety srebrne, monety złote, złote i srebrne sztabki) z opisem stanu jako stan menniczy/1/L to również monety i sztabki z drobnymi zarysowaniami, obiciami rantów, obiciami boków oraz delikatnymi obiciami na powierzchni lub przebarwieniami, które mogą powstać już w fazie produkcji . W przypadku monet srebrnych "Milk spoty" są zjawiskiem powstałym w wyniku procesu obróbki i nie mającym wpływu na wartość produktu. Powyższe nie zmieniają zawartości kruszcu i wartości monet. 

10.  Oferowane przez nas monety w większości przypadków nie posiadają powyżej wymienionych cech, niemniej jednak obowiązkiem naszym jest przekazanie takowch informacji ponieważ te sytuacje mimo swej rzadkość mogą się pojawić. Powyższe czynniki nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.  

 

§ 3
[Odstąpienie]

 

 

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1225), Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy zawartej z przedsiębiorcą bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni

2. Do zachowania tego terminu, wskazanego w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane przesyłką listową, kierowaną pod adres Poland Collections Mateusz Pacyna ul. Forsycjowa12/1, 62-023 Robakowo, jak również pocztą elektroniczną (adres: biuro@polandcollections.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest dostępny na stronie sklepu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik – konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Użytkownik – konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe.

 

§ 4
[Postanowienia końcowe]

 

 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności – przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski, dotyczące funkcjonowania sklepu, oraz oświadczenia, składane Administratorowi w formie elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: poczta@polandcollections.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022