Back to Top
Złoto: 9405.15 PLN   Srebro: 120.11 PLN USD: 3.90 PLN   EUR: 4.25 PLN
Wersja mobilna
PL EN
Menu

Zasady sprzedającego

Antykwariat Numizmatyczny Teriaca Maciej Syty
SKUP i SPRZEDAŻ

Monety, medale, odznaczenia, znaczki pocztowe, pocztówki i inne przedmioty kolekcjonerskie.

Kontakt:
tel. 507408146
Telefon czynny w dni robocze w godzinach 10:00-17:00. Nie odbieram wiadomości sms. Sprawy związane z wysyłką przedmiotów załatwiamy tylko e-mailowo.

e-mail: sklep@teriaca.pl
Spraw związanych z wysyłką przedmiotów nie rozwiązujemy telefonicznie, tylko e-mailowo pod tym adresem.

Rachunek do wpłat:

16105015751000009117243924 - ING Bank Śląski.


Firma nie posiada sklepu stacjonarnego - ODBIÓR OSOBISTY NIE JEST MOŻLIWY.

Antykwariat Numizmatyczny Teriaca Maciej Syty
Lekcyjna 69A/3
51-169 Wrocław
Numer NIP: 8942821244
Numer REGON: 022036133
Organ dokonujący wpisu: CEIDG - Minister Gospodarki.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (tylko konsument - czyli taki kupujący, któremu nie została wystawiona faktura) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za zwracany towar.  Aby odstąpić od umowy zawartej na Numimarkecie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@teriaca.pl.  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy, zwracając towar w stanie niezmienionym, czyli w takim w jakim go otrzymał. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem dowolny dowód zakupu (nie wymagam zwrotu paragonu) i odesłać całość w terminie kolejnych 14 dni na adres Sprzedającego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - nie w przypadku reklamacji): Poprawnie złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej (dane oznaczone nawiasem kwadratowym): [adres sprzedającego]  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Numimarkecie [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Numimarket: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Numer konta do zwrotu środków: [numer konta i dane posiadacza rachunku]  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zgodnie z zaleceniami Federacji Konsumentów opłata za wysyłkę i koszty zwrotu przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.  Po otrzymaniu oświadczenia w prawidłowej postaci sprzedający zwróci Kupującemu opłatę wniesioną za zwracany towar. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania od Kupującego zwracanej rzeczy lub dowodu jej zwrotu. Sprzedający może także wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania od Kupującego danych potrzebnych do wykonania przelewu, w tym szczególnie numeru konta bankowego, na które mają zostać zwrócone pieniądze. 

 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy, której przedmiotem są rzeczy nieużywane, pod adresem sklep@teriaca.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, w terminie 2 lat od daty otrzymania towaru. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w momencie gdy Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub informacje na ten temat zostały mu przekazane. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - nazwę przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, - numer konta do ewentualnego zwrotu środków. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący odsyła reklamowany towar na swój koszt dowolną przesyłką rejestrowaną - poleconą (opłata ta ostanie zwrócona Kupującemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji - maksymalna wysokość opłaty za odesłanie przedmiotu do reklamacji jaka będzie zwracana to równowartość najtańszego listu poleconego ekonomicznego według aktualnego cennika Poczty Polskiej - Kupujący na własne życzenie może odesłać towar do reklamacji droższą formą przesyłki ale wtedy sam pokryje różnicę w cenie), na adres Sprzedającego, w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim go otrzymał. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem dowolny dowód zakupu (nie wymagam zwrotu paragonu). Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwracany jest koszt odesłania oraz towaru lub towar zostaje wymieniony na taki sam lecz bez wad - według woli Kupującego z uwzględnieniem dostępności towaru po stronie Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy lub ponowną wysyłką towaru do czasu otrzymania od Kupującego zwracanej do reklamacji rzeczy lub dowodu jej zwrotu. Sprzedający może także w przypadku zwrotu pieniędzy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania od Kupującego danych potrzebnych do wykonania przelewu, w tym szczególnie numeru konta bankowego, na które mają zostać zwrócone pieniądze. Sprzedający nie stosuje innych procedur reklamacji niż ta wymieniona powyżej - czyli zgodna z najnowszymi regulacjami prawnymi z dnia 25 grudnia 2015 oraz regulaminem Numimarketu, a w szczególności Sprzedający nie wpłaca pieniędzy na żadne konta przed otrzymaniem reklamacji w prawidłowej formie i przed zwrotem towaru oraz nie odbiera żadnych przesyłek ze zwracanymi rzeczami za pobraniem lub dowolnej natury płatnością przy odbiorze. Reklamacje towarów używanych przyjmuję w terminie jednego roku od zakończenia licytacji lub od daty oferty Kup Teraz, także według powyższych zasad. Na wszystkie przedmioty daję DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ autentyczności (chyba że przedmiotem oferty jest kopia - co jest zawsze wyszczególnione w opisie).

Cechy świadczenia czyli dokładny opis sprzedawanego przedmiotu są podane indywidualnie na każdej aukcji. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 507408146 lub e-mail: sklep@teriaca.pl. Koszty zakupu, wraz z kosztami transportu oraz sposobem ich obliczania są podane indywidualnie na każdej aukcji. Zapłatę należy dokonać na numer konta bankowego podany na naszych stronach w Numimarkecie. Na wpłatę czekam 5 dni kalendarzowych od chwili zakupienia przedmiotu (liczy się data księgowania na naszym koncie). Po tym czasie przy braku zaksięgowanego przelewu transakcja zostanie anulowana niezależnie od tego czy kupujący ostatecznie zapłaci ale przelew dotrze po terminie - w takim przypadku pieniądze sostaną zwrócone. Czas trwania umowy (jeśli dotyczy danej transakcji ze względu na jej charakter) jest nieoznaczony.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I WYSYŁKI PRZEDMIOTÓW: Jedyny, poprawny numer konta firmy to: 16105015751000009117243924 - bank ING Bank Śląski. Kupujący pokrywa koszty wysyłki przedmiotów które zakupił od Sprzedającego. Koszty wysyłki oraz sposób ich łączenia są podane indywidualnie na każdej aukcji. Wszystkie podane ceny za wysyłkę są cenami BRUTTO (zawierają już podatek VAT). Jeżeli Kupujący wygrał kilka aukcji to za wysyłkę płaci tylko raz, lecz jeśli aukcji będzie wiele i waga przesyłki znacznie wzrośnie, to jest zobowiązany do ustalenia ze Sprzedającym kosztów wysyłki przed dokonaniem płatności. Podany na aukcjach koszt wysyłki zawiera podatek VAT 23% i obejmuje wysyłkę przesyłkami obszerniejszymi (pocztowy gabaryt B). W ramach opłaty za wysyłkę Sprzedający wykonuje usługę na rzecz Kupującego polegającą na dostarczeniu zakupionego przedmiotu. Kupujący zatem nie zawiera umowy z firmami trzecimi (np. Poczta Polska itd) a jedynie ze Sprzedającym i zarazem korzysta z cennika usług Sprzedającego a nie firm trzecich. Po wykonaniu usługi wysyłki przez Sprzedającego na rzecz Kupującego (po wysłaniu przesyłki) Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy. (Dotyczy to tylko umowy usługi wysyłki i nie ma nic wspólnego z umową zakupu towaru). W razie zaginięcia przesyłki lub znacznego opóźnienia Kupujący zgłosi ten fakt Sprzedającemu. Po wyjaśnieniu przyczyny i losów przesyłki Sprzedający w razie zaginięcia przesyłki zwróci Kupującemu całą wpłaconą sumę lecz tylko do sumy na jaką Kupujący zdecydował się ją ubezpieczyć, lub wyśle taki sam towar jeszcze raz na swój koszt. Najniższa opłata na naszych aukcjach (najtańsza przesyłka polecona) gwarantuje ubezpieczenie do 110 zł. W przypadku droższych przedmiotów sugerujemy skorzystanie z przesyłki kurierskiej ubezpieczonej. Kupujący świadomy ryzyka sam decydyje jaką formę przesyłki wybierze i otrzymuje zawsze takie odszkodowanie w razie zaginięcia przesyłki, jakie pokryje ubezpieczenie jakie wybrał lub jaka była wartość transakcji - wypłacany jest zwrot w postaci niższej z tych dwóch sum. W tytule przelewu proszę podać tylko NICK (LOGIN) z Numimarketu oraz numer aukcji. Jeśli aukcji jest zbyt wiele i numery nie zmieszczą się w tytule przelewu to proszę podać tylko NICK z Numimarketu i własne nazwisko. Wysyłam za granicę monety i kolekcje monet o wartości nie przekraczającej 16000 złotych bez względu na ich wiek - zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2010 rok). Firma ma dodatkowo europejski numer NIP uprawniający do swobodnego handlu na terenie całej Unii Europejskiej. Wysyłka (czyli wydanie towaru) jest realizowana do 5 dni roboczych (zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych) od daty zaksięgowania przelewu. W wyjątkowych sytuacjach wysyłka może potrwać do 10 dni roboczych. Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność adresu jaki podaje do wysyłki. Sprzedający nie poprawia błędów ortograficznych i innych w podawanych przez Kupującego adresach i przenosi je na przesyłki w stanie niezmienionym. Wpłacenie pieniędzy jest dla Sprzedającego sygnałem do wysyłki a kolejne wygrane przedmioty wysłane zostaną po kolejnej wpłacie nową przesyłką.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych lub widocznych w ofercie sprzedaży (w tym także widocznych tylko na załączonych fotografiach).

Firma nie posiada sklepu stacjonarnego. Wszystkie transakcje realizowane są wysyłkowo a wydanie towaru następuje poprzez nadanie go przez Sprzedającego przesyłką pocztową lub kurierską z datą nadania tej przesyłki. Odbiór osobisty nie jest możliwy. ODBIÓR OSOBISTY NIE JEST MOŻLIWY. Odbiór osobisty nie jest możliwy. W przypadku gdy za zakupione przedmioty otrzymamy niepełną wpłatę, w pierwszej kolejności księgujemy ją na poczet opłacenia najwcześniejszych zobowiązań (umów w postaci aukcji na Numimarkecie) wskazanych przez Sprzedającego. Zakup przedmiotu na naszych aukcjach nie jest równoznaczny z nabyciem praw autorskich do elementów aukcji internetowej takich jak zdjęcia, opisy przedmiotów i inne treści zawarte w aukcji oraz szata graficzna wykorzystana w ofercie. Prawa autorskie do wyżej wymienionych treści intelektualnych należą do autora czyli Sprzedającego i ich jakiekolwiek wykorzystywanie bez pisemnej zgody autora jest nielegalne. Dotyczy to także wykorzystania w celach niekomercyjnych.

Zamówienie przedmiotu na naszych aukcjach na Numimarkecie skutkuje koniecznością zapłaty. Sprzedający jednak zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji na dowolnym jej etapie bez podania przyczyny.